DDH Náchod

Automotoklub - Besip
dětské dopravní hřiště Náchod

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Častými návštěvníky dopravního hřiště jsou nejmenší děti z mateřských školek.

DDH Náchod

Dopravní výuka je zaměřena na všechny čtvrté ročníky základních škol náchodského okresu. Děti přijdou na dětské dopravní hřiště v Náchodě-Bělovsi na celé dopoledne. Výuka probíhá v pětihodinových cyklech a je ukončena zkouškou se získáním evidovaného "PRŮKAZU CYKLISTY"

DDH Náchod

© AMK - Besip DDH Náchod, 2012