DDH Náchod

Automotoklub - Besip
dětské dopravní hřiště Náchod

Aktuality:
18.05.2016 - Výsledky: Dopravní soutěž mladých cyklistů ZŠ - okresní kolo
22.04.2016 - Aktualizován harmonogram výuky a akcí v dubnu, květnu a červnu 2016
08.10.2015 - Výsledky: Pohár Starostů 2015

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V NÁCHODĚ

DDH Náchod

Dětské dopravní hřiště v Náchodě vzniklo v sedmdesátých létech minulého století. Původně mělo jen 17 dopravních značek, nebylo oplocené, o učebně a WC se nám mohlo jen zdát. Do povědomí dětí a náchodských občanů se začalo hřiště dostávat, až když se provozovatelem stal ÚAMK ČR - Besip. Okresní úřad i Město Náchod také postupně začaly uvolňovat finanční prostředky na provoz a vybavení.

Hřiště bylo oploceno, byla postavena provozní budova s učebnou a sociálním zařízením, vybudována nová světelná křižovatka se semafory a přechody. Ze hřiště se pomalu stalo centrum dopravní výchovy a využití volného času dětí. Začalo sloužit široké veřejnosti odpoledne i o víkendech. Pro děti se postavilo pískoviště, houpačky a kolotoče, pro rodiče další lavičky a v prostoru hřiště se provedla parková úprava po zrušených vrtech minerální vody.

V roce 2007 se stal generálním partnerem hřiště Škoda Auto, a. s. Nová podpora znamenala další rozvoj hřiště - kompletně se obměnila jízdní kola pro dopravní výchovu dětí, dovybavila se učebna. Na jaře 2009 se podařilo vybudovat nový dřevěný přístřešek i s lavicemi a stoly pro více jak 30 lidí.

V současné době je dopravní hřiště největší v ČR a celkem dobře vybavené.

© AMK - Besip DDH Náchod 2007 - 2016