DDH Náchod

Automotoklub - Besip
dětské dopravní hřiště Náchod

HISTORIE

DDH v Náchodě - Bělovsi se začalo budovat v sedmdesátých létech minulého století. První dopravní soutěž se zde konala v roce 1973 - ve spolupráci s tehdejším okresním domem dětí a mládeže, kdy bylo nově založeno oddělení techniky.

DDH Náchod

Na DDH stálo 17 dopravních značek, nebylo oploceno, ale bylo zde koupání v čisté vodě vedlejšího písáku - bohužel to již dnes nemůžeme nabídnout. Postupně se přidávaly dopravní značky, postavila vyřazená buňka na uskladnění kol, časem se podařilo hřiště oplotit a pořádat různé dopravní soutěže a akce. Po roce 1980 začala intenzivní spolupráce ODPM, Policie DI, KDS a AMK s náchodskými školami a pomalu se začala dostávat do podvědomí dopravní výchova dětí.

Dopravní výchova přinášela i velké úspěchy

Náchodští minikáristé museli znát dokonale dopravní předpisy a patřili dlouho ke špičce v republice. (22 titulů Přeborník ČSR a ČSSR, 6 vyznamenaných minikáristů „Nejlepší sportovec Svazarmu“ atd.)

Na DDH v Náchodě začínali jako minikáristé svoji motoristickou kariéru naši přední závodníci:

© AMK - Besip DDH Náchod, 2006